Bērniem

Informācijas avots: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/berniem

 3. – 5. dzīves dienā (parasti dzemdību nodaļā) 3. – 4. dzīves dienā veic bērna dzirdes pārbaudi. no bērna 48. līdz 72. dzīves stundai veic jaundzimušo skrīninga izmeklējumus uz ģenētiskām saslimšanām –  Valsts apmaksāts jaundzimušo ģenētiski iedzimto slimību skrīnings  un  ārstniecības iestāžu saraksts, kurās veic ambulatoru jaundzimušo skrīningu Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru
 1. mēnesis Ģimenes ārsts apskata bērnu mājās: – 1 reizi pirmajās 3 dienās pēc izrakstīšanās no slimnīcas (vai 1 reizi pirmajās sešās dienās pēc bērna dzimšanas, ja bērns dzimis plānotās ārpusstacionāra dzemdībās); – 1 reizi 3. dzīves nedēļā. Vecmāte, māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās: – 1 reizi pirmajās 3 dienās pēc izrakstīšanās no slimnīcas (vai 1 reizi pirmajās sešās dienās pēc bērna dzimšanas, ja bērns dzimis plānotās ārpusstacionāra dzemdībās); – turpmāk 1 reizi 10 dienās.
 1-6 mēnešu vecumāĢimenes ārsts apskata bērnu praksē – reizi mēnesī (ja vizīte nenotiek – māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās). Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru
 7-11 mēnešu vecumāĢimenes ārsts, māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu praksē – 2 reizes šajā laika posmā (ja vizīte nenotiek – māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās).
 12 mēnešu vecumāĢimenes ārsts apskata bērnu praksē (ja vizīte nenotiek – māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās). Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru
 13-24 mēnešu vecumāĢimenes ārsts apskata bērnu praksē – 2 reizes gadā. Acu ārsta (oftalmologa) apskate. Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru
 2-6 gadu vecumāReizi gadā ģimenes ārsts veic apskati praksē. Reizi gadā bērns dodas pie zobu higiēnista. Acu ārsta (oftalmologa) apskate 3 un 6-7 gadu vecumā. Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru
7-18 gadu vecumāReizi gadā ģimenes ārsts veic apskati praksē. Reizi gadā bērns dodas pie zobu higiēnista, izņemot 7, 11, 12 gadu vecumā – tad 2 reizes gadā. Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru

Bērnus, kas ir dzimuši līdz 34. gestācijas nedēļai, līdz koriģētam viena gada vecumam (bet, ja saņemts speciālista atzinums par nepieciešamību turpināt novērošanu, līdz koriģētam 2 gadu vecumam) ģimenes ārsts papildus šajā tabulā norādītajām apskatēm nosūta pie “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” vai perinatālā aprūpes centra neonatologa bērna attīstības novērtēšanai šādos vecumos: koriģētā 40. gestācijas nedēļā; koriģētā 44. gestācijas nedēļā; koriģētā 3 mēnešu vecumā; koriģētā 6 mēnešu vecumā; koriģētā 9 mēnešu vecumā; koriģētā 12 mēnešu vecumā; koriģētā 18 mēnešu vecumā; koriģētā 24 mēnešu vecumā.

Informācijas avots: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/berniem